На днешният ден 10-ти май, за 22-ри път отбелазваме  Световният ден на физическото здраве. Тази година той е под мотото „Движението – това е здраве“. Световната здравна асоциация призовава страните членки всяка година да организират на национално и местно ниворазнообразни инициативи, насочени към популяризирането на физическата активност сред всички групи от населението. Целта е чрез спорт и физическа активност да се ограничи действието на рисковите за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес и социална изолация. На днешният ден всички Регионални здравни инспекции в страната организират мероприятия свързани със създаване на физическа грамотност, активност и спортни навици. Взависимост от възрастта препоръките за упражненията и тяхното времетраене е различно. Проучванията показват, че физическата активност и здравословното хранене са най-важните фактори за постигане на пълноценно здраве и дълголетие.