Днес православната църква почита паметта на Свети пророк Наум. Той е един от дванедесетте така наречени „малки“ пророци, произхождащи от Галилея. Живял 700 години преди Рождество Христово. Темата на пророчеството му е, приближаващото пълно и окончателно унищожаване на Ниневия –  столицата на голямата и по това време процъфтяваща асирийска империя. Пророчеството се сбъднало точно. Този голям и богат град на древния свят, бил разрушен дo основи и разграбен от враговете. Пророк Наум предсказал и други събития и утешавал верните на Бога хора с обещания за Спасителя Христос, който ще дойде като вестител на мир.

Днес празнуват всички носещи името Наум и неговите производни.