Обекти от всеки град, които са обновени и модернизирани с европейски инвестиции, по оперативна програма „Региони в растеж“, могат да участват във фотоконкурс обявен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Снимките могат да включват обновени обекти на културната, туристическата, образователната, социалната, здравната и пътна инфраструктура, обновени паркове и площади, междублокови пространства, детски градини, училища, жилищни и обществени сгради, спортни площадки и центрове, реновирани здравни заведения, обществен транспорт и внедрени интелигентни решения за управление на населените места. Целта е граждани от цялата страна да покажат с какво се гордеят, как е  модернизиран градът и регионът им.

Жури от служители на министерството и дизайнери ще отличат и наградят най-добрите творби.  Ще бъде връчена една голяма награда и призове за победители, за всеки от шестте региона за планиране в страната, както и поощрителни награди, подходящи за спорт и свободно време.

До 6 декември включително ще продължи конкурсът, а на 10 декември ще бъдат обявени победителите. Големината на снимките трябва да е между 2 и 6 МВ. Всички желаещи да участват във фотоконкурса трябва да изпратят фотоси на обектите на имейл: fotokonkurs@mrrb.government.bg придружени с име на автора, телефон за връзка и кратка информация за този проект.

Информация за необходимите документи за участие може да намерите и на сайта на Министерството.

декларация