За предоставяне на равнопоставен достъп на глухите и слепо-глухите хора до административни услуги, Министерството на труда и социалната политика  ще разработи специална Национална дигитална платформа и мобилно приложение. Те ще бъдат реализирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и ще предоставят преводачески услуги от и на български жестов език. За Платформата е осигурен бюджет от 3 млн лева. За реализиране на мярката ще се извърши обучение на преводачите от и на български жестов език, както и на служителите на съответните институции. По операцията се очаква 570 заети лица да повишат компетенциите си, а 150 глухи и сляпо-глухи хора да бъдат подкрепени. Новите дигитални продукти и техните функционалности ще бъдат промотирани с мащабна информационна кампания, съобщи Министрството на труда и социалната политика.