От началото на следващата седмица, 17-ти юни, Дирекция „Български документи за самоличност“ въвежда нов образец на българска лична карта. С цел повишаване на сигурността на документа, освен изображението, той ще съдържа електронен носител на информация със записани биометрични данни – два пръстови отпечатъка и снимка, казват от МВР с пояснението какви предимства дава личната карта от ново поколение – „отваря възможността на българските граждани, които пътуват в страните от ЕС, да преминават през електронните пунктове на ГКПП, улеснява и ускорява контрола на граничните власти от останалите държави. На по-късен етап, с вписването на удостоверение за електронна идентичност, гражданите ще могат да се идентифицират и във виртуална среда при ползване на електронни услуги и информационни системи“.

Важно уточнение е, че на този етап смяната на личния документ не е задължителна. Личните карти, които са издадени до 16-ти юни, включително, са със срок на валидност до 2-ри август 2031 г., освен ако този срок не е изтекъл преди това.
Запазват се сроковете за издаване на лична карта, както и безплатната такава за лицата от 14- до 16-годишна възраст, с валидност от 4 години. Отпада обаче издаването на безсрочния документ за самоличност на лица, навършили 58 години. За тези на възраст между 18 и 70 години ще се издава лична карта със срок на валидност от 10 години. Навършилите 70 години вече могат да изберат срок на валидност 10 или 30 години, като документът отново е безплатен.

До края на годината остава непроменена цената на всички видове услуги – обикновена, бърза и експресна, но от началото на 2025 г. обикновената услуга вече ще струва 30 лева. От следващата година и лицата с трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента ще заплащат за издаването на личен документ 3 лева за обикновена услуга, 6 лева за бърза и 15 лева за експресна. Лична карта със срок на валидност от една година се издава на лица, от които е невъзможно снемане на пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност, добавят още от МВР.