Хроничните белодробни заболявания са скритият убиец в съвременните градове. Те бележат внушителния 163% ръст за последните 30 години. Причините за това са комплексни, но могат да бъдат обединени в няколко групи. „Доказано е, че тютюнопушенето е основният рисков фактор, включително и пасивното тютюнопушене. Други фактори са вътрешното замърсяване на въздуха от биогорива, използвани в домакинството и за отопление, както и различни химически агенти. Напоследък се обръща внимание на атмосферното замърсяване предимно от промишлен характер и амортизиран автотранспорт.“ – изтъква проф. д-р Благой Маринов, ръководител на Центъра по функционална белодробна диагностика към Медицински университет – Пловдив. В стремежа си да повишишат вниманието на обществеността, специалисти от висшето учебно заведение със съдействието на д-р Георги Цигаровски, председател на пловдивската колегия на БЛС, организират безплатни спирометрични изследвания за граждани на територията на IV ДКЦ. Те ще се извършат в кабинет №9 на 1 септември 2023 година от 9:00 до 12:00 часа. Предварително записване не е необходимо. Като амбулаторен пулмолог проф. д-р Благой Маринов работи предимно с пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и бронхиална астма. Многократно е подчертавал ролята на скрининговите спирометрични изследвания за ранната диагностика на обструктивните белодробни заболявания. От своя страна това осигурява навременно започване на лечение и запазване на функционалния резерв на органа. Най-голяма полза от такива изследвания биха имали хора с нехарактерни симптоми като задух (диспнея), кашлица със или без отделяне на секрет и лесна уморяемост при физически усилия. Игнорирането на оплакванията обикновено води до отлагане на момента на поставяне на точната диагноза и забавяне на лечението. „Дори случаите на лек или епизодичен задух трябва да бъдат уточнявани. При всички случаи диагнозата трябва да бъде потвърдена и чрез функционално изследване на дишането – спирометрия, назначено от специалист.“ – пояснява проф. Маринов. „Ранната диагностика чрез функционални изследвания на дишането е нещо, към което трябва да се стремим, защото пациентите с хронични респираторни заболявания имат специфични здравни нужди и грижата за тях трябва да бъде комплексна. Може да се наложи и разширяване на функционалната оценка с по-сложни методики като изследване на дифузионен капацитет, бодиплетизмография, кардио-пулмонален тест с физическо натоварване. Необходимо е също да се направи и рентгенография на белите дробове, за да се изключат белодробни болести със сходна симптоматика.“ – казва още проф. Маринов.
За съжаление към настоящия момент единствено фармакологичната терапия се реимбурсира от НЗОК, като домашната кислородотерапия и неинвазивната вентилация остават за сметка на болните, които в повечето случаи няма как да си ги позволят.