Държавата поема изцяло осигурителните вноски на учениците в дуално обучение – това информират от Министерството на образованието и науката. От 1-ви април тази година мярката ще влезе в сила, като тя е в подкрепа на работодателите, назначаващи ученици на трудови договори за обучение чрез работа и цели да насърчи тези  работодатели, както и да привлече нови, които да се включат в дуалната система.

„Осигурителната тежест, от която ще бъдат освободени работодателите, би могла да се използва за стимулиране на учениците чрез по-добри възнаграждения при по-добри резултати от обучението чрез работа и постигане на повече взаимна полезност за ученика и за работодателя“, казват от МОН.

От образователното министерство припомнят, че у нас дуалната форма на обучение се прилага в средното образование от 2015 г., като сега за първи път, със законодателните промени и поемането на осигуровките от държавния бюджет, се оказва системна подкрепа на работодателите, назначаващи ученици.