От утре, 11 октомври, стартира прием на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. От Държавен фонд „Земеделие“ информират, че ще се приемат заявления за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване процесите на гниене на листата на овощните видове, които се прилагат в периода на масов листопад, т.е. през есента. Уточняват се конкретните срокове – приемът на документи ще се извършва до 29 октомври, отчитането на дейностите е до 15 ноември, а изплащането на средствата – до 10 декември.

До 100 лева на хектар с ДДС е размерът на финансовата подкрепа Подпомагат се направени разходи за продукти за растителна защита, извършени след подаване на писмено заявление до фонда, разбира се, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.

„Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения. Финансовият ресурс по нея за настоящата година е в размер на 6 млн. лв. Част от средствата бяха разплатени през пролетта. Те покриваха направени разходи за растителнозащитни дейности по трайните насаждения в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. Тогава 3 479 производители, които отглеждат трайни овощни насаждения, маслодайна роза, ягоди и малини, получиха 4,7 млн. лв.“, казват от ДФЗ.