Министерството на труда и социалната политика стартира кампания за набиране на проекти, които ще се финансират по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания. Приемът на документи по програмата вече стартира и ще продължи до 27 юли. Относно „Достъпна жилищна среда“ ще се финансират проекти за изграждане и монтиране на рампи, подемни платформи и асансьори, които улесняват придвижването на хората с увреждания. Тук Министерството на труда и социалната политика ще отпуска до 100 000 лв. за всяко одобрено проектно предложение. Ако тези средства се окажат недостатъчни, кандидатите ще могат да съфинансират изпълнението на допустимите дейности. „Могат да кандидатстват собственици на жилища с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда. Допустими кандидати са и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания“, посочват от социалното министерство.
По другия компонент – „Лична мобилност“, ще се финансират проекти до 8000 лв. Те могат да бъдат използвани за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания и монтиране на помощно съоръжение за качване и сваляне на инвалидна количка. За пръв път по програмата ще се финансира закупуване на лек автомобил, приспособен за шофьори с трайни увреждания. Кандидатите ще могат да получат и средства за шофьорски курс. Тук могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, с доказан дефицит на долни и/или горни крайници, които имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори.

131 проекта в 36 общини са финансирани по програмата през миналата година. „С тяхното изпълнение е създадена достъпна жилищна среда за близо 200 души с увреждания. Отпуснати са и средства за преустройството на 5 коли за шофьори с увреждания“, уточняват от министерството.