Близо 60 000 седмокласници се явиха днес на изпита по български език и литература на Националното външно оценяване. Чрез публичен жребий в Министерството на образованието и науката бе изтеглен Вариант 1 на изпита по български език и литература. Както вчера ви съобщихме, той бе разделене на две части. Едната съдържаща 25 задачи, от тях 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор и 1 с разширен свободен отговор. Тезата бе върху „Една българка“ – какво е внушението на цитата  – “Селянката се окахъри, да имаше криле, щеше да го вземе и да хвръкне с него.” Втората част включваше подробен преразказ на художествен текст, който днес бе по разказа „Изборът“ на Кристин Димитрова. Резултатите от изпита ще бъдат обявени до 2-ри юли. Припомняме, че това е и първата година, в която се предоставя възможност на учениците, които не са се явили на датата на изпита, да покажат своите знания на допълнителна дата. Но само ако отсъствието е  в случай на болест, смъртен случай в семейството или друга уважителна причина. В такъв случай в 7-дневен срок родителите трябва да подадат заявления със съответните документи в Регионалното управление на образованието. В рамките на два дни РУО трябва да изпратят информация в МОН. Тогава със заповед на министъра на образованието и науката ще бъде определена нова дата за явяване изпита до 10-ти август.

izpitna tema