Много пенсионери се притесняваха, че няма да могат да се възползват от целева помощ за отопление през сезон 2024/2025 г. поради осъвременяването на пенсиите с 11% от 1-ви юли. Това няма да им попречи, поради факта, че министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов подписа заповед за актуализиране на корекционния коефициент, с който се намаляват доходите от пенсии при определяне на правото на целевата помощ. Месечният размер на помощта, с която ще бъдат подпомогнати имащите право на това е в размер на 110,75 лв. Процентът се изчислява на база цената на електроенергията за битовите потребители, определена от Комисията за енергийно и водно регулиране към 1 юли 2024 г. За целият петмесечен период, който включва месеците от 1-ви ноември 2024г. до 31-ви март 2025г. те ще получат помощ в размер на 553,75 лв. Припомняме ви, че приемът на заявления – декларации за отпускане на целева помощ за предстоящия зимен сезон вече стартира. Желаещите да получат подпомагане ще могат да подават документи до 31- ви октомври 2024г.