В Проекта на Закона за държавния бюджет за 2023 г. е заложена промяна, целяща намаляване на административната тежест за родителите на деца във II, III и IV клас. Промяната е по инициатива на Министерството на труда и социалната политика и се отнася до предоставянето на удостоверение за записване на детето в следващ клас.

Да отпадне изискването родителите да представят удостоверение, че детето им е записано в следващ клас на обучение при кандидатстване за еднократна помощ за ученици във втори, трети и четвърти клас. Това предлагат от социалното министерство. „Ще се проверява служебно в кой клас са били децата през предходната учебна година, тъй като те задължително продължават в по-горен клас съгласно Закона за предучилищното и училищното образование. След получаването на официалните данни от МОН експерти от АСП ще проверяват дали учениците, за които е изплатена вече помощ, действително ходят на училище. Ако не фигурират в списъците на училищата, родителите им ще трябва да възстановят неправомерно получените суми“, посочват от Министерството на труда и социалната политика.
Тази промяна не се предвижда за помощта за първокласници и осмокласници. При тях изискването за предоставяне на удостоверения остава, тъй като обикновено семействата искат да получат помощта преди началото на учебната година, а за първи и за осми клас има задължително записване. В същото време данните от МОН за реално записаните ученици се получават едва към 5-ти октомври, т.е. доста след първия учебен ден.
Уточнява се, че териториалните поделения на агенцията за социално подпомагане вече приемат заявления-декларации за отпускане на еднократната помощ за ученици за учебната 2023/2024 г. „Изплащането на средствата ще стартира след приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., в който ще се определи размерът на помощта за предстоящата учебна година“, допълват от социалното министерство.