Общо 2800 безработни ще започнат работа по регионалните програми за заетост за 2024 г.. Това информират от Министерството на труда и социалната политика. По програмите ще се реализират общественополезни дейности за поддържане на училища, детски градини, пътища, паметници на културата и др.

„Програмите са разработени въз основа на предложения на областните и общинските администрации и са утвърдени от министъра на труда и социалната политика. Тази година предвидените за тях средства в бюджета за активна политика на пазара на труда са в размер на над 13,5 млн. лв.“, казват от социалното министерство. Уточнява се, че със средствата ще се субсидират създадените работни места за период до 5 месеца. Акцентът при регионалните програми е, че включилите се в тях ще извършват общественополезни дейности за поддържане и опазване на общинската и държавната собственост. Това включва училища, детски градини, пътища, паметници на културата, паркове и междублокови пространства. Ще се изпълняват и екологични дейности, като събиране и извозване на отпадъци, озеленяване и други.
„Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една Регионална програма за всяка административна област на България. Целта им е да се намали безработицата на местно ниво и да се преодолеят различията в търсенето и предлагането на работна сила в отделните региони“, посочват от Министерството на труда и социалната политика.
Регионалните програми са част от Националния план за насърчаване на заетостта, в който е предвидено общо около 10 000 души за бъдат устроени на работа, а над 9000 – включени в обучения през 2024 г.