ученици

Родителите, одобрени за еднократна помощ за техните ученици, ще получат втория транш от сумата след 15-ти март. От тази дата започва изплащането на целевите средства по информация на Агенцията за социално подпомагане. Помощта се отпуска за семейства на деца в първи, втори, трети, четвърти и осми клас. Припомняме, че цялата сума е в размер на 300 лв. и тя се изплаща на два пъти – съответно през първия и втория учебен срок. Получилите едната половина в началото на учебната година, сега следва да имат превод от останалите 150 лева. Средствата могат да бъдат изплатени както по касов, така и по безкасов път, в зависимост от изразеното в заявлението желание на родителя, уточняват от социалната агенция с допълнението, че не е необходимо повторно подаване на документи, за да се получи остатъкът от помощта.
Трябва да се припомни още, че ако ученикът не е продължил обучението си през втория учебен срок, с изключение на случаите когато това е невъзможно поради здравословното му състояние, втората половина от помощта не се изплаща, а изплатените вече 150 лева подлежат на връщане. Същото важи и при положение, че ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа без да има уважителни причини за това.