Известно е, че Иисус Христос е имал 12 ученици. Но не само те проповядвали христовата вяра. Имало е и 70 апостоли, проповядващи учението на Божия син, не само с помощта на словото, но и като давали пример със своя живот и дела за добродетелите и за любовта между хората, кръщавали вярващите и дори вършели чудеса. Днес Православната църква възхвалява именно тези 70 апостоли, а денят е известен като Събор на 70-тте апостоли.
На 4-ти януари още е празник на всички, носещи имената Тихомир и Тихомира. Те са със славянски произход и ясно се вижда, че се образуват от думите тих и мир, което само по себе си показва, че името Тихомир внушава спокойствие и смиреност. То произхожда от стари времена и се е давало с пожелание на тези, които го носят, да живеят мирно и спокойно.