Близо 60 000 седмокласници се явиха днес на Националното външно оценяване по Математика. Както на изпита по български език и литература, който се проведе на 19-ти юни, така и по математика, на публичен жребий в Министерството на образованието и науката бе изтеглен Вариант 1. Няма промяна в броя на задачите, а само във вида им. Тази година 20-тте задачи са с избираем отговор с четири възможности, от които само един е правилен. Във втората част има още три задачи със свободен отговор, което дава възможност на учениците да помислят и да аргументират решението на задачата. Изпитното време на седмокласниците за първия модул бе удължено с 15 мин. спрямо миналата година, а за втория – остана непроменено. В следобедните часове днес бяха публикувани верните отговори на изпита. Така всеки ученик може сам да провери как се е справил. Максималният брой точки и при този изпит е 100. Резултатите от него ще бъдат обявени до 2-ри юли. Това бе вторият задължителен изпит за седмокласниците, но част от тях се явиха по желание и на изпит по чужд език през вчерашния ден.
Следва да припомним, че за първи път тази година се предоставя възможност на учениците, които не са се явили на датата на изпитите по БЕЛ и по Математика, да го направят на друга дата, но само при определени уважителни причини. В такъв случай в 7-дневен срок родителите трябва да подадат заявления със съответните документи в Регионалното управление на образованието.