След закриването на всички институции за деца в България до 2020 г., следващата крачка, за да се намали до минимум настаняването на деца в резидентните социални услуги е да се разшири мрежа за подкрепа на семействата в дневна форма, коментират от социалното министерство. Основната цел е да се засили превенцията на изоставянето. След закриването на поредния дом за медико-социални грижи за деца, следващият етап предвижда разкриването на комплекс от услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства. Амбицията на Фондация „За Нашите Деца“ е да бъде разработен модел за предоставяне на интегрирани услуги, който ефективно да подкрепи деинституционализацията и да подобри благосъстоянието на най-уязвимите деца и семейства в столицата.