Стартира едно от най-мащабните образователни събития с екологочен характер за ученици – „Зелена олимпиада“. Образователната инициатива се организира от над 10 години и  се подкрепя от Министерството на околната среда и водите. Зелената олимпиада се провежда онлайн, което дава възможност в нея да се включат деца и младежи от всички населени места в страната. Целта на състезанието е младите хора да научат повече за природата и нейното опазване, което да допринесе за формирането на екологична култура у тях. В таз годишното издание на онлайн формата, участие могат да вземат ученици от 1-ви до 12-ти клас, като са разделени на три групи  – начален, прогимназиален и гимназиален етап. За олимпиадата са подготвени богата гама от въпроси, свързани с растения, животни, изчезващи видове и български природни и национални паркове. Платформата е активна за регистрация и решаване на тест до 10 –ти декември. А самият тест включва 10 въпроса, девет от въпросите са затворени с по един верен отговор, а десетият е отворен – кратко есе по зададена тема, свързана с природата. Победителите ще бъдат обявени на 14-ти декември, като за всяка категория начален, среден и горен курс, ще има по един таблет. Линк към регламента, регистрацията и теста https://zelenaolimpiada.com/