Агенцията по заетостта започна прием на заявления по проект „Родители в заетост“. Проекта се реализира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. и е съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. По програмата могат да кандидатстват родители на деца от от 0г. до 5г. възраст /включително многодетни и/или самотни родители/, които  имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение, или са самостоятелно заети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа и ползват отпуск. Детегледачът ще бъде назначен на 8-часов работен ден и ще получава трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата, като Агенцията поема дължимите от работодателя осигурителни вноски. Също така, право да подадат заявление имат и многодетни родители и/или самотни родители на деца от 0 г. до 12 г., които са се върнали на работните си места и децата им посещават детски ясли/градини, както и училище. В този случай трудовото възнаграждение на детегледача е в размер на половината от минималната работна заплата, и е назначен на 4-часов работен ден. Предвидено е, ако той полага грижи за второ или повече деца от семейството, да получи допълнително още ¼ от минималната работна заплата. Родители, които са регистрирани като безработни лица, но в момента полагат грижи за деца от 0г.до 5г. възраст, които не посещават детска ясла/градина, или многодетни или самотни родители на деца от 0 г. до 12 г., посещаващи детски ясли/градини, както и училище, също могат да подадат документи. Като при едните е за 8 часова заетост, за другите до 4 часова. Кандидатстването по проекта става изцяло по електронен път в сайта на Агенцията по заетостта.След одобрение родителя/семейството ще бъде поканен/о лично да направи избора за детегледач. Детегледачът трябва да бъде регистриран като безработен в Бюрото по труда и да е лице в трудоспособна възраст. След избор и назначаване на детегледач, родителят трябва да се завърне на работа. Максималният срок в който едно семейство може да се възползва от програмата е година и половина или до записването на детето в детско заведение.  Финансовият ресурс по програмата е 24 млн. лв. за цялата страна и до неговото изчерпване родителите и желаещите  безработни могат да подават заявлеяния.