С резолюция на общото събрание на ООН през 2017г. 20-ти май е обявен за Световен ден на пчелите. Празникът се отбелязва през май, когато е най-голямата активност в растежа на пчелните семейства, в близост до 22 май – Международния ден на биологичното разнообразие. Всяка година около този ден се провеждат кампании чиято цел е да се повиши информираността на обществото за значението на пчелите и пчелните продукти, показвайки тяхната ключова роля за опрашването на растенията и за живота на Земята. Тази година кампанията е под надслов „Бъдещето на пчелите и младежите – Бъди ангажиран!“ и има за цел да привличе повече млади хора да вземат участие в пчеларските дейности, в образователните мероприятия, чрез който да се изгради ново поколение екологични лидери, които  да окажат положително влияние върху света. Опазването на опрашителите, тяхното състояние и местообитание, ще увеличи изобилието и разнообразието им, а от там ще даде шанс и възможност на света да се справи с предизвикателството – да се изхрани нарастващото население на света и оцеляването на човешката раса.