От 1-ви октомври 2023г. медицинските извинителни бележки за всички ученици от 1-ви до 12-ти клас стават електронни. С промяната се цели да се намалят злоупотребите с хартиените такива. Според правилата, ученикът трябва да представи извинителна бележка до три дни след завръщането си в училище. Това с електронната бележка, ще става по следния начин. Данните за липсващия в клас ученик ще се подават от личния лекар на детето, след физически преглед,  към Националната здравно-информационна система, след което от там информацията ще постъпва автоматично в електронните дневници и здравното досие на пациента. С въвеждането на този документ се продължава процесът на дигитализация в здравеопазването. След промяната, личните здравни данни на учениците ще бъдат по-защитени. Важно е да се уточни, че електронната бележка не отменя физическия преглед при личния лекар. Също така, електронния документ може да бъде издаван и от стоматолози, спешна помощ или друга извънболнична помощ посетена от пациента.  Както досега, медицинските бележки не попадат в списъка с дейности, които се покриват от НЗОК, и подлежат на такса, обявена и самостоятелно определена от общопрактикуващия лекар, съответно зъболекар. За момента извинителните бележки за децата в яслите и градините остават на хартия.

Много лекари споделиха, че промяната не е обмислена добре и освен че ще създаде хаус, ще доведе и до недостиг на време за осъществяване на наложителни прегледи, поради времето за попълване на документацията в платформата.