Министерството на труда и социалната политика отваря за кандидатстване проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“. Той се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост и за изпълнението му са предвидени 24 млн.лв. Проектът е насочен към хора с увреждания в трудоспособна възраст и към деца, които могат да се включат активно в образователната система, като се цели насърчаване на личната мобилност и достъпност на хората с трайни увреждания, подобряване на социално-икономическия им статус и активността им за социално приобщаване . По проекта се осигуряват 11 вида високотехнологични помощни средства. Сред тях са преносим брайлов компютър, брайлов дисплей, софтуер за екранни четци, вертикализираща електрическа инвалидна количка, електрически мотор за инвалидна количка, нервен и мускулен стимулатор за ходене или за ръце, миоелектрични или модулни протези, изработвани по поръчка на база на индивидуално задание. Заявления се приемат в Агенцията за социално подпомагане до 17-ти юли, като  близо 3 300 души могат да се възползват от програмата. Кандидатите по проекта могат да са учащи, заети, безработни или икономически неактивни, но да не са получили финансова подкрепа за покупка на същото помощно средство с публични средства до сега. На всеки кандидат отговарящ на условията ще може да му бъде предоставено само едно помощно средство.

В помощ на потребителите на социални услуги Агенцията за социално подпомагане е създала три анимирани видеа, съдържащи полезна информация – „Гаранция за сигурност и качество на социалните услуги“, „Социални услуги за възрастни хора, кога и как можем да ги ползваме“ и „Агенция за качеството на социалните услуги в подкрепа на хората и доставчиците“.