Порталът за електронни административни услуги на МВР ще бъде недостъпен до 21-ви януари, включително. Министерството на вътрешните работи изпълнява проект „Реализиране електронни административни услуги“. Именно в тази връзка и поради извършването на технологични настройки, предоставяните онлайн услуги няма да бъдат достъпни в пълната си цялост. Все пак има и изключения: Ще има възможност за плащане на наказателни постановления и фишове през Портала до полунощ на 18-ти януари. След това вече, до 21-ви януари, и тази услуга няма да бъде предоставяна онлайн, но разбира се, плащанията ще се приемат на място. От МВР обръщат внимание на факта, че между 19-ти и 21-ви януари няма да бъдат достъпни и услугите по прехвърляне на пътни превозни средства.
Работата на портала следва да бъде напълно възобновена на 22-ви януари, понеделник.