Стартира изплащането на първата част от еднократната помощ на родители записали децата си в първи и осми клас или продължаващи обучението си във втори, трети и четвърти клас. Сумата от 150 лв. през август месец ще получат тези, подали заявления до края на месец юли. Подалите ги след тази дата,ще получат първата част през месец септември. Втората част в размер също на 150 лв. за всички ще бъде изплатена след започване на втория срок, ако детето продължава да учи и има по-малко от четири неизвинени отсъствия.

Заявления за еднократната помощ за родители се подават до 15-ти октомври.  За учениците от първи и осми клас остава изискването за предоставяне на удостоверение от училището, че са записани в съответния клас, за да бъде изплатена помощта преди началото на учебната година. Причината е, че в тези класове има предварително записване, тъй като са начало на нови етапи в училищното образование. В случай че не бъде представено удостоверение от училището, сумата за първия срок ще бъде изплатена след започване на учебната година, тъй като Агенцията за социално подпомагане получава по служебен път данните за записаните за съответната учебна година ученици най-рано на 5 октомври. За децата продължаващи своето обучение във втори, трети и четвърти клас, не се изисква удостоверение от училището.