Интересът към ученическият конкурс, който стартира края на месец януари за изработка на мартенички под надслов „Бъди здрав с Пижо и Пенда“ е голям, съобщават от организаторите. Конкурсът има за цел да провокира интереса сред децата на Асеновградска община, да се запознаят със символиката на мартениците,  да развият своите познания и креативност, включвайки се в него и същевременно да бъдат полезни. Крайният срок за събиране на творбите е удължен до обяд на 27-ми февруари. На следващия ден  28-ми /сряда/ в 17:00 часа пред НЧ „Родолюбие“  ще се състои награждаването на победителите и ще се проведе обявената благотворителна изложба – базар от събраните червено – бели произведения. Така всеки желаещ да се сдобие с красива мартеничка и същевременно да се включи в благотворителната акция организирана от НЧ „Родолюбие“ и Общинската организация на Българския червен кръст, ще може да го направи. Събраните средства ще бъдат предоставени като дарение на Общинското звено на БЧК, за да достигнат до хора и семейства в нужда.

Ето и условията в конкурса:

В общински конкурс „Бъди здрав с Пижо и Пенда“ могат да участват деца и ученици от училищата и детските градини в общината, читалища, извънучилищни звена и неправителствени организации в следните възрастови групи и категории:
І. Възрастови групи:
Първа възрастова група – до 7 г.
Втора възрастова група – I – IV клас.
Трета възрастова група – V-VII клас.
Четвърта възрастова група – VIII-ХІІ клас.
ІІ. Категории:
Първа категория – „Мартеници“.
Втора категория – „Кукла, пано или накит“
Трета категория – „Колаж”.
III. Журиране и критерии:
Мартениците се преглеждат и селекционират от компетентно тричленно жури, а критериите са:
* Оригиналност на изпълнението;
* Техника на изпълнение;
* Да отговаря на българската народна традиция;
* Използвани материали.
Всяко изделие трябва да има етикет със следната информация:
* Име и фамилия на участника;
* Клас и училище/извънучилищно звено;
* Категория;
* Телефон за контакт.
IV. Награди:
Връчват се в трите категории – индивидуални предметни награди за I, II, III място;
Всички участници ще получат грамоти.
Място за предаване на готовите творби: Всеки работен ден в НЧ „Родолюбие – 1873”, адрес: гр. Асеновград, ул. „Николай Хайтов” № 4, Дафинка Комитова.
Официално награждаване на общинския конкурс „Бъди здрав с Пижо и Пенда“ и откриване на дарителска изложба-базар, ще се състои на 28 февруари 2024 г. от 17:00ч. пред НЧ „Родолюбие – 1873”.