Панаир на местни продукти, произвеждани в биосферен парк „Червената стена” се организира в Асеновград. Производители на биопродукти ще представят продукцията си в центъра на града в сряда 27 септември. Целта на мероприятието е да се популяризира доброто и хармоничното съжителство между човека и природата. Напомняме ви, че през юни ЮНЕСКО одобри „Червената стена“ за един от първите български биосферни паркове. Това ще създаде както строга защита на резервата, така и развитие на туризма в региона. Заедно с „Червената стена“ за биосферни резервати бяха обявени също „Централен Балкан“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“.