В Пловдив няма потресаващи престъпления , извършени от малолетни и непълнолетни. Системата за превенция работи добре. Отношението на общината и районните администрации, взаимодействието с правоохранителните и правозащитните органи е на ниво, коментират от Общинската комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни в Пловдив.
От особено значение  е превантивната дейност в училищата, тъй като 80 на сто от противообществените деяния се извършват именно от ученици. Като добро постижение се отбеляза програмата „Училището – сигурна среда за децата“, по която през миналата година при голям интерес са проведени над 400 учебни часа на експертно ниво по актуални теми, свързани с престъпността.
Бе отчетено, че на територията на общината през 2017 г. не е станало нито едно изнасилване от малолетен и непълнолетен, незначителен е и броят на блудствата. Извършени са 109 престъпления, 60 на сто от които кражби, от 114 непълнолетни и 33 противообществени прояви от 22 малолетни лица. Макар и по-малко в сравнение с 2016 г., тревожен е броят на престъпленията спрямо деца – 119 малолетни и непълнолетни са били обект на престъпни посегателства.