На второ четене днес Парламентът гласува решението за Великден българските пенсионери да получат надбавка към пенсията си в размер на 100 лева. Но на нея ще имат право само възрастните хора получаващи пенсия под линията на бедност, която е в размер на 526 лева. Средствата необходими за тази мярка са 59 млн. лева. и ще обхване 534 000 пенсионери. Стандартните дати за изплащане на пенсиите са от 7-до до 20-то число. Но поради факта, че Великден се пада на 5-ти май, изплащането на пенсиите и предвидените надбавките, ще се извърши по-рано, за да може пенсионерите да получат парите си за празника.