Предаването дава още информация за сборника „Някой докосна душата ми“. Отделено е място и на изложбата „Калиграфско-художествени школи и писарски средища“, образци от славянската ръкописна колекция на Пловдивската народна библиотека, представена в Градската библиотека „Паисий Хилендарски”.