Предаването ще ви запознае с писателката Веси Цанева и нейната книга „Вселената във вас”. Книгата е плод на 20 годишен труд и обогатява човешкото познание за Вселената и връзката й с човешкото битие. В основата на нейната книга, която е първа и е писана в продължение на 20 години, Веси е заложила идеята за обединяване на наука и религия.