На 16 юли в Златовръх се състоя традиционният празник на селото. Тази година, освен всенародното веселие вечерта, специално внимание бе обърнато на най-малките жители и гости на празника.