Проф. д-р. Румен Стефанов е директор на Института по редки болести. Той също така е и преподавател в катедра по социална медицина и обществено здраве. Йорданка Петкова е координатор на Националния алианс на хора с редки болести в Пловдив. Тя страда от изключително рядкото заболяване наследствен ангиоедем. В предаването „Мисия здраве“ разговаряме с двамата по темата за редките болести.