В предаването „Мисия здраве“ отваряме темата за ревматологичните заболявания с доц. д-р Росица Каралилова, ревматолог и доктор на медицинските науки.