Петкана Бакалова е архитект по професия и е част от Българската Асоциация за Закрила на Пациентит. Поради лични обстоятелства се налага да изготви доклад, свързан с ваксините и тяхното въздействие върху децата. В предаването „Мисия здраве“ представяме нейната гледна точка и знанията й по темата за ваксинопрофилактиката.