Българските традиционни занаяти – те носят духа на едно отминало време, когато хората са работели най-вече с ръцете си, не са разчитали на машините и изработката на всяко едно изделие е отнемало много време, но то е ставало уникално, без да има възможност да се повтори на 100 %. Вероятно заради всичко това майсторите- занаятчии са на почит у нас, те са уважавани и ценени и в това предаване „На работа“ ще Ви покажем, че има защо.