Да бъде красив – това е нещо, към което се стреми всеки човек. А красотата обикновено се свързва най-вече с лицето. Ето защо е особено важно неговата кожа да е с колкото се може по-малко недостатъци. Понякога обаче това изисква полагане на доста грижи, при които е добре да получим помощ от професионалист. Този професионалист е козметикът. В това предаване „На работа“ ще Ви запознаем с Милена от Асеновград, която вече 20 години упражнява тази професия, като непрекъснато се стреми да се развива и да надгражда своите умения.