В днешният епизод ше Ви запознаем със задълженията на собствениците и ползвателите на общите чати,
със законните изисквания и нормативните актове.
Разходи за поддръжката им, санитарните и хигиенни норми, строителни и монтажни дейности.