В днешния епизод ще Ви запознаем с  книгата на етажната собственост. Тя се съхранява и поддържа във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост.  В нея е вписват всички самостоятелни обекти, застроена площ, идеалните части на обекта от общите части на сградата.