Дебат на заседанието на Общински съвет-Асеновград предизвика предложението за поемане на дългосрочен общински дълг. Някои бяха „за“, други – „против“, представяйки своите доводи.