На 19.03.24 г. от 10:00 ч., Община Асеновград представи Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ). Публичното обсъждане се проведе в зала 601 в сградата на общинската администрация. Организатор на събитие бе Областен информационен център – Пловдив. Видеото ви запознава с Концепцията, която съдържа 25 проектни идеи на обща стойност над 103 000 000 лева. Сред тях има и мащабни проекти, като изграждане на закрит плувен басеин в Асеновград, голям спортен комплекс и други.