Отчет на дейностите, свършени от Общината през последната година, а и цялостно през последните 4 години, представи в края на мандата кметът на Асеновград д-р Христо Грудев.