Множество теми бяха подложени на разискване по време на публичното обсъждане на проекта на бюджета на община Асеновград за настоящата година. Вижте какво бе предложено, кое бе одобрено и кое не от присъстващите относно рамката на бюджет 2024 и защо част от кметовете на малките населени места не се съгласиха със заложеното в инвестиционната програма.