В Общината се проведе публично обсъждане на Бюджет 2023 г. на община Асеновград. То премина без бурни дебати. Шест бяха направените предложения, които да се включат в него.