В сградата на Община Асеновград се проведе публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг. То е свързано с осигуряване на средства за реализиране на два инвестиционни проекта: Изграждането на новата детска градина в кв. „Баделема“ и на обществения паркинг и търговска зона в бившия Търговски център.