Извънредно заседание на новосформирания Общински съвет- Асеновград се проведе на 22- ри ноември, сряда. По време на втората сесия от началото на новия мандат се пристъпи към гласуване на само две точки- за избор на зам. – председатели на съвета и за избор на временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет.