Концерт „Живи корени“ на ОДК „Васил Левски“ по повод 70 години
ОДК „Васил Левски“.