Предаването припомня излекуването на разслабления и ни поучава, че Евангелската Витезда е не само спомен и символ. Тя представлява реалната неизменна човешка съдба. Скръбните притвори на Витезда са притвори на човешкото страдание и безсилие. Потърсим ли в страданието небесната помощ, ние вече сме в притвора и на Божието милосърдие. Ще видите моменти от светата Литургия в асеновградския храм „Успение Богородично” и ще чуете проповедта на отец Никола Янев.