Последният ден преди Великия пост е широкоизвестен като „неделя на всеопрощението“. На този ден се четат Христовите думи: „Ако не простите на човеците съгрешенията им и вашият небесен Отец няма да прости съгрешенията ви.“ След това се припомнят наставленията на св.ап. Павел към евреите. Следобяд по време на вечернята свещениците се преобличат с тъмни одежди за поста. Предлагаме ви откъс от службата, вземане на прошка, проповед на отец Никола Янев и интервю на отец Никола за Великия пост.