Ще видите откъси от Разпети петък, първо и второ Възкресение Христово.