Доц. Цено Петров е изтъкнат еколог от Асеновград. Но също така и буден гражданин с интерес към историята и стремеж към опазване на културното, архиелогическото, историческото и всяко друго наследство на България за бадещите поколения. Доц. Цено Петров е носител на отличието „Рицар на добрата воля” в Асеновград, което заслужи с участието, знанията и уменията си в редица екологични инициативи на територията на Община Асеновград. По негови предложения са обявени за защитени редица природни обекти в района на общината, участвал е и в актуализацията на списъка на птиците в Червената книга. Доц. Петров е рганизирал и продължава да организира и да участва в множество експедиции, симпозиуми и конгреси. В предаването „ Сподели с мен“ посетихме няколко места в Асеновград с историческо значение. Във видеото можете да видите тези места и да чуете това, което доц. Петров сподели с нас. Във втората част на предаването ви правим съпричастни със споделеното от Никола Рахнев, създател на „ Гората.бг“ по време на кампанията на инициативата в Асеновград, по време на която на жителите на града и региона бяха подарени 17 000 дръвчета.